DK2-039_ARRASATE_fitxa_teknikoa_UDALA-BESAIDE_96_EUS.indd