• Lunes: Elgeta, Aretxabaleta
  • Viernes: Antzuola, Arrasate, Eskoriatza
  • Sábado: Bergara, Oñati